careers

Why Hanwha Vision?

Každý člověk je v jádru jiný

Hanwha Vision Europe přijímá přizpůsobený systém náboru talentů, který je vždy otevřený lidem připraveným naskočit.

Hanwha Vision Europe si váží talentu a potenciálu, který leží hluboko uvnitř každého jednotlivce, a usiluje o nábor zaměřený na pracovní dovednosti a kompetence, který je otevřený všem.

Zatímco kolektivní myšlení je důležité, 21. století oceňuje individuální kreativitu a náborový systém přizpůsobený takové poptávce. Hanwha Vision Europe věří v nábor lidí přizpůsobených potřebám přidružených společností prostřednictvím procesu přizpůsobeného každému jednotlivci připravenému převzít specifické povinnosti, které různé pracovní pozice vyžadují.

Připojte se k Hanwha Techwin