MDs-Corner-banner-Jeff

Přečtěte si nejnovější blogový příspěvek od našeho výkonného ředitele Jeff (Chae Won) Lee, o aktuálních poznatcích a novinkách Hanwha Vision.

January, 2023

 

Jsme připraveni na další zajímavý rok!

Jeff Lee, podnikový ředitel společnosti

Jménem celé společnosti Hanwha Vision Europe bych Vám s celou rodinou chtěl popřát mnoho štěstí, zdraví a hojnosti v roce 2023!

S velkou radostí Vám mohu sdělit, že Hanwha Vision uzavřela rok 2022 rekordními výsledky. Zatímco titulky v loňském roce hlásaly nedostatek komponent a problémy napříč dodavatelskými řetězci, v Hanwha Vision jsme dokázali dopady těchto náročných podmínek zmírnit a z roku 2022 vycházíme s mimořádně dobrými firemními výsledky. Naše celosvětové tržby meziročně vzrostly o 48 % na rekordní objem 1 bilion korejských wonů (cca 800 milionů USD). Tyto výsledky jsou jasným důkazem naší dobré pověsti na trhu, jakož i schopností zvládat celosvětové problémy dodavatelského řetězce a dosahovat lepších výsledků než konkurence.

 

Zvládání výpadků v rámci dodavatelského řetězce

Covid 19 měl dopad na celé odvětví i v roce 2022; docházelo k vážným narušením výroby a současně slábla poptávka po celé řadě produktů. Obtížnou situaci ještě zkomplikovalo to, že dopravní kontejnery zůstávaly po celé týdny stát v přístavech kvůli nedostatku námořních lodí, pracovníků nutných pro vykládku zboží nebo nákladních vozidel k přepravě produktů do cílové destinace.

Hanwha Vision však dokázala tyto potíže přestát – díky své silné váze na trhu jsme měli prostor pro agilitu, kdy jsme v předstihu nakupovali ve velkých objemech, zatímco náš vlastní tým výzkumu a vývoje dokázal podle potřeby rychle upravovat konkrétní produkty podle dostupnosti vstupních materiálů. Rovněž jsme investovali do alternativní dopravy – s důrazem na leteckou přepravu a další speciální způsoby – abychom zmírnili problémy kvůli kolabujícím přepravním kanálům. Zatímco se konkurence potýkala s přetrvávajícími výpadky dodavatelského řetězce, naše schopné zásobovací a výrobní týmy posilovaly odolnost a agilitu našeho dodavatelského řetězce, a tak jsme dokázali uspokojit poptávku, která rostla ruku v ruce s tím, jak se zákazníci odkláněli od svých obvyklých dodavatelů.

Vzhledem k pokročilým řešením AI a investic do IoT a cloudových technologií jsme též byli připraveni nabídnout zákazníkům služby s přidanou hodnotou, a pomohli jim tak najít chytřejší řešení na podporu zabezpečení a informovaného obchodního rozhodování.

Nový rok znamená i nové příležitosti, a v Hanwha Vision Europe se tak již těšíme na spolupráci s partnery, kdy jsme i nadále připraveni reflektovat tržní trendy a posilovat naše postavení odpovědného celosvětového leadera v oblasti technologií video dohledu.

Klíčové trendy v roce 2023

Jsme přesvědčeni, že i v roce 2023 se bude pozornost soustřeďovat na nejmodernější technologie včetně AI, zpracování dat na periferních zařízeních a sjednocování technologií IoT. Narůstat bude i význam kybernetické bezpečnosti a odpovědného používání technologií. Níže najdete pět klíčových trendů, které doporučujeme v letošním roce sledovat, a kde Hanwha zároveň stojí na čele odvětví:

1. Vývoj ve využívání umělé inteligence
Informace nabývají na hodnotě, mají-li uživatelé možnost tato data používat způsobem, který je pro ně maximálně efektivní a relevantní. K tomu přispívá umělá inteligence na periferních zařízeních.

2. Jednotné řešení pro místo fyzické instalace i cloud
V roce 2023 můžeme očekávat nárůst obliby tzv. ‚hybridních‘ systémů, které kombinují technologie v místě instalace s cloudovým řešením.

3. Nové možnosti díky umělé inteligenci na periferních zařízeních
AI na periferních zařízeních se aktuálně rozšiřuje o technologii zpracování pomocí umělých neuronových sítí – NPU (Neural Processing Unit), která zjednodušuje analýzu a rozpoznávání nestandardního chování, a umožňuje tak uživatelům přímo trénovat algoritmy AI.

4. Sjednocování technologií
Senzory a kamery IoT budou ve stále vyšší míře shromažďovat data a analyzovat je pomocí umělé inteligence na periferních zařízeních podle vzorců chování z minulosti s cílem předpovídat budoucí události a předcházet možným incidentům.

5. Princip ‚Nulové důvěry‘ v kybernetické bezpečnosti
Organizace stále častěji uplatňují princip ‚nulové důvěry‘, kdy se předpokládá, že na ‚důvěru‘ mezi síťovými zařízeními a aplikacemi nemá nikdo bez předchozího souhlasu automatické právo.

Odpovědnost

Partneři a uživatelé vkládají důvěru v Hanwha coby poskytovatele spolehlivých, bezpečných a pokrokových řešení – středobodem veškerých našich aktivit je odpovědnost. Nesmírně mne proto těší výsledky průzkumu, který jsme provedli mezi evropskými manažery bezpečnostních systémů a jejž zanedlouho zveřejníme. Dotazovali jsme se, co manažeři od výrobců žádají; zásadní bylo zjištění, že chtějí spolupracovat s takovými dodavateli, kteří kladou důraz na odpovědné používání video technologií.

V několika příštích týdnech se tak již můžete těšit na výsledky tohoto detailního průzkumu.

Rok 2023 bude podle všeho zajímavý a již se těším, že v jeho průběhu budu mít možnost pohovořit si a osobně se setkat s co největším počtem našich partnerů a uživatelů!

signature2020

Jeff (Chae Won) Lee
Managing Director
Hanwha Vision Europe

Spojte se a staňte se partnerem