NDAA-banner-hanwha_vision_europe_CZ

Legislativní norma NDAA (National Defense Authorization Act)

Produkty a řešení v souladu s legislativními požadavky NDAA

 

Prostředí světového trhu je složité, zejména s ohledem na stále těsnější propojení organizací a provozů napříč zeměmi. Mezi problémy, kterým naše odvětví celosvětově čelí, je hrozba – reálná a široce vnímaná – kybernetické bezpečnosti a jejích potenciálních dopadů na zabezpečení a činnosti dohledu.

Dne 13. srpna 2018 začal platit federální zákon Spojených států „John S. McCain National Defense Authorization Act 2019“ (NDAA). Z mnoha ustanovení této legislativní normy jmenujme par. 889, jenž definuje zákaz používání (pořizování nebo používání) vybraných produktů video dohledu, telekomunikačních služeb, vybavení a komponent vyráběných konkrétními výrobci v rámci amerických federálních úřadů a jejich smluvních dodavatelů.

Zákaz NDAA zahrnuje telekomunikační vybavení vyráběné společnostmi Huawei Technologies Company nebo ZTE Corporation, jakožto i vybavení video dohledu a telekomunikační vybavení vyráběné firmami Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company a Dahua Technology Company.

Uvedená legislativní norma nekončí samotným zákazem pro federální úřady instalovat kamery od výrobců uvedených na černé listině. Rovněž zakazuje, aby tyto úřady obchodovaly s jakoukoli organizací, která by takové kamery používala. To může mít velmi závažné důsledky pro evropské organizace působící na světových trzích, kde lze pozorovat neustále silnější vazby napříč organizacemi i obchodními aktivitami.

Společnost Hanwha Vision se sídlem v Jižní Koreji a výrobními závody ve Vietnamu a Jižní Koreji podporuje plnění požadavků NDAA v rámci celé produktové řady a zasazuje se o dodržování všech vládních regulací i mezinárodních obchodních předpisů.

Všechna naše zařízení splňující uvedené požadavky se v současnosti používají napříč mnoha projekty státních organizací, projekty obraného průmyslu nebo komerčními aplikacemi. Hanwha Vision se zasazuje poskytovat produkty disponující špičkovým kybernetickým zabezpečením a v rámci odvětví video dohledu se řadí k několika málo výrobcům, kteří získali certifikaci na základě testování CAP organizace UL* (kamery s čipovou sadou Wisenet 7).

 

*Certifikační program organizace UL (celosvětového leadera v oblasti bezpečnosti) vyhodnocuje potenciální slabiny kybernetického zabezpečení a míra rizika napadení hackery u síťových hardwarových zařízení a jejich softwaru.