Jak podpořit používání videa s umělou inteligencí ve vaší organizaci?

Ačkoli pokrok v oblasti umělé inteligence vzbuzuje představivost po celém světě, ověřených reálných aplikací této technologie je mnohem méně.

Jak však potvrdil nedávný výzkum společnosti Hanwha Vision, video s podporou umělé inteligence se postupně prosazuje v odvětvích, jako je výroba, maloobchod a chytrá města.

Ten odhalil, že téměř třetina vedoucích pracovníků podniků se dívá na videokamery s AI jako na způsob, jak zlepšit ziskovost, kontrolu nákladů a provozní efektivitu. Pro představu, je to téměř dvojnásobek počtu vedoucích pracovníků, kteří uvažují o automatizaci a robotizaci.

Nadšení pro videokameru s umělou inteligencí je však jen částí cesty k její implementaci. Aby organizace skutečně přijaly video s podporou AI, je třeba překonat několik překážek. Mezi ně patří např:

  1. Vnímaná potřeba školení v oblasti technologie a jejího zavádění.
  2. Důsledky pro kybernetickou bezpečnost.
  3. Vyspělost technologie.
  4. Nejistota ohledně návratnosti investic (ROI).
  5. Souhlas vedení.

Tyto překážky lze naštěstí snadno překonat. Zde jsou čtyři tipy pro vedoucí pracovníky firem, kteří chtějí podpořit zavádění video řešení s umělou inteligencí ve svých organizacích.

1. Sdílení znalostí bude hnací silou přijetí

Umělá inteligence ve videu má v organizaci větší hodnotu, pokud jsou všechny zúčastněné strany informovány a souhlasí s jejím využitím a pokud jsou přínosy a očekávání sladěny. Jako původní správci videotechnologií mohou vedoucí pracovníci v oblasti bezpečnosti posílit a vzdělávat své provozní kolegy, kteří mohou zkoumat AI ve videu za účelem zlepšení procesů.

Stejně tak instalatéři, jakožto ti, kteří mají s videotechnologií využívající AI nejvíce zkušeností.

a integrátoři mají jedinečnou možnost vzdělávat uživatele. Mohou významně přispět k širšímu přijetí videa s podporou AI tím, že budou uživatele informovat o jeho možnostech, cenové dostupnosti, důležitosti odpovědného používání a o tom, jak si vybrat renomovaného výrobce. To bude mít zásadní význam, má-li se video s podporou AI prosadit a získat důvěru.

2. Sladění technologie s cíli vedení společnosti

Vzájemná spolupráce s bezpečnostními, provozními a dalšími odděleními může odhalit další příležitosti, kde může video s umělou inteligencí významně prospět podniku. Sladění s obchodními cíli stanovenými vedením společnosti usnadňuje stanovení návratnosti investic a získání důvěry a podpory vrcholového vedení. Ti, kteří se snaží zavést video s umělou inteligencí ve svých organizacích, by měli využít značného a rostoucího nadšení, které C-suite projevuje pro umělou inteligenci na pracovišti. Aby se tomuto nadšení přizpůsobily, měly by bezpečnostní týmy spolupracovat s vedoucími pracovníky na strategii pro video s podporou AI, která stanoví jasná očekávání a ukazatele úspěchu.

3. Vybudujte důvěru v AI

Hlavní výzvou pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí ve svých organizacích zavést AI, je důvěra v tuto technologii a její schopnosti. V reakci na to je třeba najít rovnováhu mezi regulací používání technologie, aby byla zajištěna její důvěryhodnost a ochrana jednotlivců, a podporou inovací, které dávají vzniknout dalším aplikacím, v nichž může AI přinést skutečné výhody.

Aby bylo této rovnováhy dosaženo, musí vedoucí pracovníci pracovat na budování důvěry v UI a technologii jako takovou v rámci svých organizací. Mohou tak učinit zavedením odpovědných postupů a partnerstvím s renomovanými výrobci, kteří upřednostňují kybernetickou bezpečnost, odpovědné používání a etické dodavatelské řetězce.

Organizace by mohly jít ještě dál a zvážit jmenování pracovníka pro umělou inteligenci, který by propagoval umělou inteligenci ve videu a působil jako jediné odpovědné místo pro tuto technologii. To by mohlo pomoci zmírnit obavy zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů, stejně jako identifikovat případná rizika spojená s jejím používáním – což je klíčový podnět pro „zákon o umělé inteligenci“ Evropské unie, který vstoupil v platnost koncem roku 2023 a je první legislativou svého druhu.

4. Hledejte inovace a spolupracujte s odborníky

Bezpečnostní a provozní odborníci by měli být informováni o vývoji funkcí a trendů v oblasti videotechnologií s umělou inteligencí. Měli by spolupracovat s důvěryhodným lídrem v oboru, jako je například Hanwha Vision, aby si zajistili aktuální informace o nejnovějších inovacích v oblasti AI. Spolupráce s odborníky na instalaci a výrobci v oblasti videa s podporou AI proto přináší organizaci jejich značné odborné znalosti a zkušenosti, což napomáhá implementaci a průběžnému sdílení znalostí.

Navíc vzhledem k tomu, že uživatelé uvádějí jako potenciální překážku přijetí videa s umělou inteligencí obavy z kybernetické bezpečnosti, pomůže spolupráce s renomovaným partnerem, který klade ochranu soukromí a kybernetickou bezpečnost do centra pozornosti při návrhu produktu, vytvořit odolný videosystém. Zodpovědní výrobci kamer s umělou inteligencí prokáží svou oddanost kybernetické bezpečnosti řadou způsobů, včetně připravenosti na nadcházející nařízení o kybernetické bezpečnosti NIS2 a CRA. Budou také dodržovat zákon NDAA (National Defense Authorization Act), který v USA zařazuje některé výrobce technologií na černou listinu z bezpečnostních a etických důvodů.

Chcete-li se dozvědět, jak úspěšně implementovat videotechnologie s podporou umělé inteligence ve vaší organizaci, přečtěte si celou výzkumnou zprávu zde.