Jak dál s umělou inteligencí ve videu?

Zatímco mnoho aplikací umělé inteligence teprve prokáže svou hodnotu, umělá inteligence ve videu je již pevně zakotvena; přináší jasnou návratnost investic (ROI) a rozšiřuje video daleko za hranice jeho kořenů v oblasti bezpečnosti. Kombinace AI a videa slibuje poznatky, které zlepší efektivitu týmu a provozu a poskytnou informace pro rozhodování.

Vedoucí pracovníci zkoumají nové aplikace umělé inteligence

To potvrdil i nedávný průzkum společnosti Hanwha Vision, kterého se zúčastnilo 1071 vedoucích pracovníků v oblasti maloobchodu, výroby a chytrých měst ve Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku a Velké Británii. Z průzkumu vyplynulo, že podniky zkoumají, jak může umělá inteligence ve videu poskytnout poznatky potřebné k zajištění vyšší efektivity, řízení složitých dodavatelských řetězců, zlepšení zdraví a bezpečnosti a další. Většina vedoucích představitelů podniků nyní uvádí, že AI je hlavní investiční prioritou, která má pomoci zvýšit inovace, ziskovost a bezpečnost.

Řešení běžných obchodních problémů

Vedoucí představitelé firem si uvědomili, že video s umělou inteligencí pomůže řešit běžné obchodní výzvy – téměř dvojnásobný počet odborníků, které jsme oslovili, se hodlá obrátit na videokamery s umělou inteligencí spíše než na automatizaci a robotiku. Na otázku, jak je může video s umělou inteligencí podpořit, více než polovina (55 %) respondentů věří, že jim tato technologie umožní nalézt nové možnosti zvýšení efektivity, zatímco téměř každý druhý (49 %) považuje video s umělou inteligencí za klíčový nástroj při řízení komplikovaných dodavatelských řetězců.

V současné ekonomické situaci není překvapením, že průzkum odhalil, že hledání nové efektivity a kontrola nákladů (74 %) je pro vedoucí pracovníky podniků společně nejčastější výzvou. S ohledem na tuto skutečnost musí ti, kdo zavádějí umělou inteligenci v oblasti videa, spolupracovat s dalšími vedoucími pracovníky a zajistit těsné sladění s obchodními cíli, aby byl zajištěn dopad umělé inteligence na horní i dolní hranici.

Budování důvěry ve videu

Důvěra v technologie jako celek, a v umělou inteligenci zvláště, je nezbytná, má-li být realizován její značný přínos. Budování této důvěry závisí na odpovědných postupech v oblasti UI a sdílení znalostí napříč pracovním kolektivem, aby se vyvrátily jakékoli obavy, například ohledně bezpečnosti práce.

Zásadní význam budou mít také účinné postupy kybernetické bezpečnosti. Spolupráce s renomovaným výrobcem, jako je Hanwha Vision, který se dlouhodobě zasazuje o odpovědné využívání umělé inteligence, je NDAA kompatibilní a také NIS2 a CRA, má specializovaný tým pro kybernetickou bezpečnost, pomůže organizacím zůstat na správné straně používání, shromažďování a ochrany dat.

Je to vzrušující doba pro práci ve video odvětví, protože pokroky v oblasti umělé inteligence jen rozšíří možnosti, které video organizacím nabízí. Prozatím věnujte trochu času pochopení toho, jak může být AI ve videu přínosná pro vaši organizaci, a položte pevné základy se správnou technologií, kulturou a procesy, které zajistí prosperující budoucnost. Přečtěte si více o výzkumu zde.