Hanwha’s Top 5 Video Surveillance Trends for 2020

Mr Soon-hong AhnSpolečnost Hanwha Techwin, globální dodavatel řešení video dohledu na bázi IP sítí i analogových systémů video dohledu, dnes oznámila pět předpokládaných klíčových trendů v roce 2020 na poli zabezpečení. Jedná se o: komplexní řešení zabezpečení na bázi umělé inteligence, kybernetické zabezpečení, analýzy dat s využitím cloudů, ochranu soukromí a specializovaná řešení pro vertikální trhy.

Komplexní řešení zabezpečení na bázi umělé inteligence

Technologie umělé inteligence nacházejí stále širší uplatnění napříč odvětvími, a tak je pravděpodobné, že se v nadcházejícím roce budou stále častěji objevovat i jako součást řešení video dohledu. Funkce umělé inteligence v periferních částech sítě (provádějící filtrování a zpracování dat lokálně přímo na kameře) budou stále častější a umožní nasazovat komplexní technologie na bázi AI. Většina dnešních bezpečnostních kamer odesílá získaná data na servery, kde se tato data analyzují. Avšak v případě umělé inteligence v periferních částech sítě se data nejprve analyzují přímo na kameře a následně odesílají na server. Tímto odpadá zátěž spočívající v přenosu a ukládání velkých objemů dat na server, čímž se zvyšuje efektivita, šetří čas a snižují náklady na servery, obvykle spojené s analýzou dat. Hanwha Techwin v roce 2020 představí kamery využívající umělou inteligenci v periferních částech sítě, stejně tak jako síťová záznamová zařízení (NVR) a systémy pro správu videa (VMS) využívající AI, čímž nabídne skutečně komplexní řešení zabezpečení (od kamery po úložiště a VMS) na bázi umělé inteligence.

Kybernetické zabezpečení

Výskyt prvků IoT je stále častější, a tak rychle narůstá i význam kybernetického zabezpečení. Dnešní kybernetické útoky jsou chytřejší a vyspělejší než kdy dříve, a tak budování zabezpečovacích systémů odolných vůči kybernetickým hrozbám dnes není otázkou volby, ale naprosté nutnosti.

Chytrá města, závody, finanční ústavy i maloobchodníci dnes volají po výkonově přizpůsobitelných řešeních video dohledu, která jsou úzce propojena s dalšími zařízeními a sítěmi, čímž se kybernetické zabezpečení stává nejvyšší prioritou.
Robustní kybernetické zabezpečení vždy bylo jednou z priorit Hanwha Techwin a tyto technologie zdokonalujeme již od samotných počátků. Nejnovější verze vlastní čipové sady SoC (System on Chip) od Hanwha Techwin s označením Wisenet 7, která se již brzy objeví na trhu, byla navržena s nejrobustnějšími funkcemi kybernetického zabezpečení softwaru i hardwaru, včetně funkce zabezpečeného bootování a firmwaru.

Produkty Wisenet 7 s certifikátem kybernetického zabezpečení na základě testování Cybersecurity Assurance Program (CAS) od organizace UL zprostředkují uživatelům ty nejvyspělejší funkce kybernetického zabezpečení v odvětví.

Analýzy dat s využitím cloudů

Podle IDC, specialisty na průzkum trhu v oblasti informačních technologií, bude do roku 2025 celosvětově k dispozici přibližně 175 zettabajtů dat, z nichž velká část bude uložena v cloudech a datových centrech po celém světě. Řešení video dohledu zároveň půjdou daleko nad rámec jednoduchých nástrojů monitorování a stanou se nezbytnou pomůckou organizací, kterým budou poskytovat užitečné poznatky ke zlepšení vlastního podnikání. Rovněž poroste význam dostupných cloudových serverů, které jsou schopny snadno ukládat a analyzovat získaná data. Servery nezůstanou u samotné funkce efektivního ukládání dat – sofistikované analýzy budou využívat zpracování dat uložených v cloudu za účelem poskytování užitečných poznatků.

Hanwha Techwin v roce 2020 představí cloudová řešení, počínaje cloudem pro monitorování stavu zařízení, jenž bude sledovat a spravovat zařízení video dohledu v reálném čase.

Ochrana soukromí

Hanwha Techwin je toho názoru, že vedle kybernetického zabezpečení by nedílnou součástí etiky podnikání každého specialisty video dohledu měla být ochrana osobních údajů. Video data získávaná pro účely zabezpečení již z podstaty téměř vždy obsahují soukromé informace. Ochrana takto získávaných dat je tudíž klíčová. Po celém světě se zavádějí zákony na ochranu soukromí, jako např. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo Federální zákon o správě zabezpečení informací (FISMA) ve Spojených státech. V lednu 2020 by měl nabýt účinnosti i Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA). Uvedené zákony rovněž nutí specialisty video dohledu dodržovat zásady nejlepší praxe ochrany soukromí „by design“ a vynakládat zvýšenou snahu chránit osobní údaje před jakýmkoli zneužitím. Organizace si ve stále vyšší míře uvědomují nebezpečí spojená s prozrazením soukromých údajů, a pečlivěji si proto vybírají produkty a řešení v oblasti zabezpečení. Hanwha Techwin na domácím trhu poskytuje řešení vybavené technologií VPM (Video Privacy Management) a uvedla vlastní řadu S-COP (Smart Cover of Privacy – chytrá ochrana soukromí) k naplňování požadavků GDPR v celosvětovém měřítku.

Specializovaná řešení pro vertikální trhy

Vertikální trhy v odvětví zabezpečení stále více volají po specializovanějších zařízeních a řešeních, která by byla schopna splnit jejich jedinečné požadavky. S nástupem 4. průmyslové revoluce bude zastoupení chytrých vertikál stále markantnější, a tak dodavatelé video dohledu musejí být připraveni poskytovat řešení pro chytrá města, závody, dopravu a maloobchodní organizace. Hanwha Techwin na tyto vertikální trhy již dodává své produkty a plánuje v blízké budoucnosti rozšířit svoji řadu specializovaných řešení, která budou zahrnovat i správu aktiv s využitím technologií IoT.

“Vzhledem k pokrokům na poli technologií, jako je umělá inteligence, IoT a cloudy, bude možné podpořit tyto nové scénáře použití společně se stávajícími zařízeními a řešeními v souladu s potřebami zákazníků v nejrůznějších vertikálách, a tak rozšířit horizonty našeho odvětví. Musíme však mít na paměti společenskou a morální odpovědnost v souvislosti s oblastmi jako kybernetické zabezpečení nebo ochrana osobních údajů. Nepolevující zaměření a investice do těchto oblastí je nutné považovat jako závazek k tomu, aby naše odvětví prosperovalo i v proudu prudkých technologických změn,“ uvedl Soonhong Ahn, prezident a CEO společnosti Hanwha Techwin.

Konec

O společnosti Hanwha Techwin
Hanwha Techwin je dceřinou společností firmy Hanwha Corporation se sídlem v Jižní Koreji. Hanwha Techwin nabízí komplexní řešení zabezpečení – síťové a analogové kamery, záznamová zařízení, software pro správu videa a technologie pro kompresi dat. Hanwha Techwin upevnila své vedoucí postavení v rámci dodavatelů řešení zabezpečení prostřednictvím vlastního vývoje čipových sad SoC společně s optickými a výrobními technologiemi a technologiemi zpracování obrazu, které firma nashromáždila v průběhu uplynulých 30 let. Hanwha Techwin se dnes připravuje na budoucnost průběžným investováním do technologií umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti s cílem poskytovat zákazníkům chytrá a bezpečná řešení. Hanwha Techwin bude prostřednictvím značky Wisenet poskytovat zákazníkům taková řešení, na která se mohou plně spolehnout.
Další informace o Hanwha Techwin naleznete na našich webových stránkách: hanwhavision.eu

O Hanwha Group
Skupina Hanwha Group byla založena v roce 1952 a dnes představuje jedno z největších obchodních uskupení v Jižní Koreji. Třetí největší exportér v zemi je zařazen do žebříčku „FORTUNE Global 500“ (seznam 500 největších firem světa).
Hanwha Group stojí v čele celé řady průmyslových odvětví, ať již jde o letecký a obranný průmysl, petrochemii, solární energetiku, finančnictví, stavebnictví nebo maloobchod. Obchodní uskupení zahrnuje 76 přidružených společností v Jižní Koreji a 351 globálních sítí v Americe, Evropě, Číně a na rozvojových trzích v jihovýchodní Asii a na Středním východě.