Hanwha Vision získala certifikaci ISO 27001 –globální standard pro bezpečnost informací

Společnost Hanwha Vision, globální poskytovatel systémů vidění, získala certifikaci ISO 27001 (ISO/IEC 27001), mezinárodní normu pro bezpečnost informací, čímž dále posílila své interní systémy řízení bezpečnosti a prokázala, že je důvěryhodným a kyberneticky bezpečným partnerem.

ISO 27001 je celosvětově uznávaná norma pro systémy řízení bezpečnosti informací, kterou vytvořila Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní elektrotechnická komise. Pro získání této certifikace musí společnost projít 93 kontrolami ve čtyřech kategoriích: organizační, fyzická, technologická a personální kontrola. Certifikace podle normy ISO 27001 také vyžaduje neustálé zlepšování a pravidelné hodnocení, aby bylo zajištěno dodržování náročné normy. 

Společnost Hanwha Vision dobrovolně usilovala o získání špičkové certifikace, aby dále zvýšila bezpečnost v rámci své organizace a posílila svou kybernetickou obranu. Vzhledem k rychlému technologickému pokroku a rostoucím kybernetickým rizikům odráží nejnovější verze normy ISO 27001 měnící se digitální trendy, jako je cloud, internet věcí a umělá inteligence, a nabízí tak normu, která zajišťuje komplexní bezpečnost informací ve stále digitálnějším světě.

 

Společnost Hanwha Vision zlepšuje svou interní bezpečnost již 30 let. Kromě toho společnost i nadále zdůrazňuje význam bezpečnosti pro podporu sociální odpovědnosti v rámci širšího úsilí o ochranu životního prostředí, sociální politiku a řízení, které staví odpovědné technologie a data do centra pozornosti. 

 

Společnost Hanwha Vision provádí pravidelné bezpečnostní testy pod vedením vlastního specializovaného bezpečnostního týmu S-CERT. Kromě toho byla společnost vybrána jako organizace CNA (CVE® Numbering Authority), která spolupracuje s předními technologickými společnostmi na správě zranitelností programu. Společnost Hanwha Vision také získala řadu bezpečnostních certifikátů od renomovaných světových autorit, včetně UL CAP, FIPS a TTA. Certifikace podle normy ISO 27001 dokládá, že je společnost Hanwha Vision odhodlána dále zvyšovat bezpečnost svých informací a být důvěryhodným a spolehlivým partnerem pro své zákazníky.

 

Pread Um (Suk Bong), ředitel pro produkty a marketing ve společnosti Hanwha Vision, řekl: „Vzhledem k tomu, že se technologie neustále rychle vyvíjejí, je pro nás robustní zabezpečení v rámci celé organizace zásadní. Jsme hrdí na to, že jsme získali certifikaci ISO 27001, mezinárodní standard pro bezpečnost informací, čímž jsme potvrdili náš závazek dodržovat osvědčené postupy v celém našem podnikání a opět jsme prokázali, že je společnost Hanwha Vision důvěryhodným a zodpovědným partnerem.“