Společnost Hanwha Techwin získala osvědčení ISO 27001

Společnost Hanwha Techwin získala osvědčení ISO 27001 za systém managementu bezpečnosti informací. To dokládá, že naše společnost využívá nejlepší známé postupy k zajištění bezpečnosti důvěrných dat, ať již vlastních nebo zákazníků.

Standard ISO 27001 pokrývá celý rámec zásad a postupů, zahrnující právní, fyzické a technické aspekty procesů řízení informačních rizik organizace.

„Zisk osvědčení ISO 27001 navazuje na oznámení z roku 2017 o tom, že Hanwha Techwin Europe získala certifikaci dokládající splnění podmínek programu kybernetické bezpečnosti ‚Cyber Essentials‘, podporovaného vládou Velké Británie,“ uvedl Bob (H.Y.) Hwang Ph.D., podnikový ředitel společnosti Hanwha Techwin Europe. „Toto je pouze jeden z dalších kroků, kterým zákazníkům prokazujeme, že podnikáme dostatek opatření k minimalizaci rizika kybernetických útoků.“

„Máme k dispozici stabilní program testování a monitorování, navržený s cílem identifikovat nově vznikající hrozby k zajištění integrity našich řešení. V případě odhalení nových kybernetických hrozeb se zasazujeme o otevřené a čestné jednání se zákazníky, včetně rychlých kroků k vývoji nových verzí firmwaru na obranu před těmito hrozbami.“

Certificate ISO 27001-Hanwha S&C-Q958_2017_V2

Program kybernetické bezpečnosti Cyber Essentials

Cílem programu Cyber Essentials pod záštitou britského Ministerstva pro obchod, energetiku a průmyslovou strategii (BEIS) je pomoci organizacím chránit se před nejčastějšími kybernetickými útoky.

Osvědčení udělené Hanwha Techwin Europe dokládá, že tato společnost zavedla potřebné postupy minimalizující rizika útoku na IT infrastrukturu ve firemní centrále v Chertsey, Surrey, a vztahuje se i na přenosné počítače používané terénními pracovníky.

„Průběžně vyhodnocujeme a aktualizujeme zabezpečení našeho IT, abychom zamezili riziku narušení našich podnikatelských aktivit nebo aktivit našich obchodních partnerů,“ uvedl Bob (H.Y.) Hwang Ph.D. „Náš program kybernetické bezpečnosti je klíčovou součástí filozofie ‚POSTUPUJEME VPŘED s důvěrou‘ a odráží proaktivní přístup, který prosazujeme při ochraně důvěrných dat.“