Zaměřeno na zdravotnictví

Patrně vás nepřekvapí, že většina nemocnic prosazuje zásady nulové tolerance vůči trestné činnosti. Doktoři, zdravotní sestry i administrativní pracovníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních pravidelně čelí verbálním útokům i fyzickému zastrašování. Tyto střety, ještě umocněné samotnou příčinou pobytu pacienta v nemocnici, tj. opilostí a užíváním drog, pravidelně vedou k násilným útokům na nemocniční personál.

Bylo by nerealistické očekávat, že policie dokáže vždy včas zareagovat na každý nahlášený incident, a proto je dobrou zprávou, že nejnovější generace řešení video dohledu od Hanwha Techwin nabízí pokrokové funkce, díky kterým získávají zaměstnanci nemocniční ochranky náskok před výtržníky, zloději i vandaly.

Příklady funkcí nabízejících praktické výhody v reálném provozu nemocnic:

Digitální automatické sledování: Kamery 4K (o rozlišení 12 MPx) nabízejí obraz v kvalitě „musíte vidět, jinak neuvěříte“. Některé modely, například kamery řady Wisenet P, jsou rovněž vybaveny funkcí digitálního automatického sledování, která v době nízké aktivity, například v noci, může posloužit k odhalení pohybujících se objektů nebo osob. Pracovníci nemocniční ochranky nebo operátoři dozoru tak mnohem snáze rozpoznají aktivitu v opuštěných prostorách nebo na parkovištích.

Analýzy: Výkonná čipová sada DSP pro otevřenou platformu, představující srdce kamer řady Wisenet X, umožňuje provozovat nejširší škálu špičkových analytických aplikací pro speciální účely. Například analýza audia dokáže rozpoznat klíčové zvuky, jako je střelba, výbuchy, výkřiky nebo rozbíjení skla, a okamžitě vydat výstrahu pro nemocniční personál, který tak na libovolný incident dokáže rychle a účinně zareagovat.

WDR: Většina kamer podporuje funkci dynamického rozsahu WDR, spočívající ve skládání 2 snímků pořízených s různým nastavením expozice pro zajištění čistého a ostrého obrazu i v místech se silně kolísajícími světelnými podmínkami. Řada kamer Wisenet disponuje nejnovější funkcí s dynamickým rozsahem WDR až 150 dB, kdy se skládají 4 snímky pro přirozenější výsledný obraz bez neostrostí, což je častou slabinou standardního WDR. To je určitě atraktivní výhodou kamer, které se v nemocnicích často instalují i na taková místa, kde jsou vystaveny rozdílným úrovním slunečního světla.

Kamery s panoramatickým záběrem 360° se stále častěji využívají v projektech non-stop sledování prostor, například v pohotovostních příjmových ambulancích nemocnic. K účinnému a cenově dostupnému pokrytí prostor často postačí jediná kamera Wisenet P PNF-9010R o rozlišení 12 MPx s panoramatickým záběrem 360°, kdy nahrazuje hned několik kamer, které by jinak byly zapotřebí. Kamera s panoramatickým záběrem 360° skvěle doplňuje řešení video dohledu, kde má operátor ucelený přehled o sledovaném prostoru a současně může používat statickou kameru o vysokém rozlišení nebo kameru s funkcí otáčení/náklonu pro přiblížení jakéhokoli incidentu a k vykrytí všech mrtvých úhlů.

Podpora režimu Hallway znamená vysoce účinný způsob sledování úzkých svislých prostor, jako jsou například nemocniční chodby. Kamery produkující obraz s poměrem stran 9:16 nebo 3:4 tak mohou účinně fungovat i ve vysokých a úzkých prostorách, zde navíc s výhodou minimálních nároků na šířku pásma a kapacity pro ukládání videa.

Systém video dohledu je velmi cenným nástrojem k odhalování nebo zamezení trestné činnosti, nicméně v nemocničním prostředí jej lze využít k mnoha dalším účelům, jako je např. vyhledávání zmatených či duševně nemocných pacientů, kteří se mohli zatoulat z oddělení, případně k vyšetřování jakýchkoli problémů v oblasti zdraví a bezpečnosti.

Technologie doplňkové komprese WiseStream: Pokud nemocnice potřebuje ukládat video záznamy o vysokém rozlišení k provozním nebo dokumentačním účelům, pořízení full HD a 4K kamer se může ukázat jako poměrně nákladné. Je tomu proto, že obraz o vysokém rozlišení s mnoha pixely, pořizovaný při plném snímkovém kmitočtu a rozlišení, dokáže až příliš rychle zaplnit kapacitu síťových videorekordérů nebo úložných serverů.

Technologie doplňkové komprese WiseStream dynamicky řídí způsob kódování, a vyvažuje tak úroveň kvality a komprese v závislosti na pohybu v pořizovaném obrazu. V kombinaci s kompresním formátem H.265 lze pak oproti současné technologii H.264 účinně snížit šířku pásma až o 75 %, což znamená, že tyto kamery se řadí k typům s nejnižšími nároky na objem přenášených a ukládaných dat. Technologie WiseStream II, zabudovaná do kamer řady Wisenet X, zlepšuje využití přenosového pásma až o 99 %.

Nižší požadavky na ukládání video záznamu prostřednictvím kompresního formátu H.265 znamenají pro nemocnice výrazné snížení investičních výdajů i průběžných provozních nákladů spojených se záznamovými a úložnými zařízeními, které jsou jinak nezbytné k plnému využití výhod špičkového obrazu pořizovaného kamerami o vysokém rozlišení.

Správa video záznamů: Nemocnice musejí být schopny spravovat vlastní systémy video dohledu, pokud možno bez nutnosti náročného zaškolování personálu. Hanwha Techwin i další výrobci proto nabízejí software pro správu videa, který přispívá k maximální efektivitě a co nejsnazšímu používání vlastních IP síťových kamer, záznamových zařízení a serverů. Softwarová platforma Smart Security Manager (SSM) Enterprise od společnosti Hanwha Techwin rovněž usnadňuje