Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Česká republika

Společnost Hanwha Vision pomáhá zajistit bezpečnost účastníků silničního provozu pomocí technologií Road AI a RoadWatch

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je v Česku známý jako „město dvou měst“, a to díky své historii jako dvojice měst rozkládajících se na obou březích řeky Labe; obě města, ležící v okrese Praha-východ, byla spojena v roce 1960. Město je významné hospodářsky i kulturně, neboť se zde nachází řada národních kulturních památek, nejstarší poutní místo v Čechách a v jeho centru zámek Brandýs nad Labem. Jako takové je vyhledávaným turistickým cílem, ale domov zde má také asi 20 000 obyvatel.

Zlepšení kvality a bezpečnosti pro občany

Zastupitelstvo a vedení města usiluje o zlepšení kvality života svých občanů a bezpečnost je toho důležitou součástí. V roce 2006 byla zahájena výstavba městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). Po celém městě je rozmístěno několik kamerových bodů, včetně Komenského náměstí, autobusového nádraží, radnice a veřejného kluziště. V rámci širší agendy bezpečnosti občanů chtělo vedení města instalovat kamery ANPR, aby lépe porozuměla toku vozidel vjíždějících a vyjíždějících z určitých oblastí města a mohla tak informovat o řízení dopravy. Tyto data je možno využít i v územním plánování.

Nové zařízení chránící účastníky silničního provozu

Město se obrátilo na společnost Hanwha Vision, aby mu poskytla 10 kamer PNO-A9081RLP a 10 kamer XNO-6123R/RW, dále záznamový server SSM, dekodéry, interkom TID-600 a další. Jednalo se o novou instalaci, která musela pracovníkům dispečinku a městským strážníkům v první linii poskytnout vysoce kvalitní záběry značek, modelů, barev a registračních značek vozidel. Přístup do systému je v rámci úzké spolupráce umožněn i Policii České republiky a orgánům krizového řízení.

PNO-A9081RLP nabízí Brandýsu nad Labem-Staré Boleslavi komplexní řešení s ANPR, rozpoznáváním značky/modelu/barvy (MMCR) a analýzou klasifikace vozidel – vše předinstalované, připravené k použití a plně licencované. Díky tomu bylo nasazení kamer snadné, takže město mohlo rychle zprovoznit svůj dohled nad dopravou. Kamery pokrývají jeden jízdní pruh při rychlosti až 70 km/h.

Vzhledem k tomu, že výpovědi očitých svědků jsou často nepřesné nebo neúplné, a to zejména pokud jde o registrační značky vozidel, je možnost vyhledávat vozidla podle značky, modelu a barvy velkou pomocí pro vyšetřovací týmy, které hledají záznamy o vozidle, jež se účastnilo incidentu. Vzhledem k tomu, že pachatelé často vyměňují registrační značky vozidel, aby je ANPR neidentifikoval jako odcizená, může policie využít kritéria vyhledávání podle značky, modelu a barvy k porovnání s hlášeními o odcizených vozidlech. Od spuštění systému bylo odhaleno několik odcizených vozidel a pachatelů trestné činnosti.

Vozidla jsou také rozdělena do sedmi typů (osobní automobil, SUV, dodávka, LCV, nákladní automobil, autobus nebo motocykl), což umožňuje operátorům rychleji reagovat na dopravní nehody nebo hlášení o nebezpečné jízdě. Provozovatelé navíc mohou získat dlouhodobý přehled o využití silnic a parkovišť, přičemž plánovači mohou zohlednit případné trendy při zvažování rozšíření silnic nebo vytvoření nových pruhů pro autobusy a cyklisty.

Zlepšení situačního přehledu a opatření policie

Kamery XNO-6123R/RW se dodávají s předinstalovanou aplikací RoadWatch ANPR, která poskytuje komplexní řešení ANPR a detekce směru jízdy. Je ideální pro sledování městského provozu a dokáže pokrýt jeden jízdní pruh jedoucí rychlostí až 90 km/h a 30m IR (infračervený). Klíčové události a informace se operátorům zobrazují rychle a intuitivně, což napomáhá jejich situačnímu povědomí a rychlosti reakce.

Také se plánuje propojení výstupů z obou modelů kamer s policejními databázemi, aby se dále zlepšila doba reakce na události a usnadnilo se vyšetřování. V současné době může městská policie sledovat dění na videostěně nebo pomocí vzdálených záznamů na svých telefonech a tabletech.

Od instalace dopravních řešení využívá policie záznamy pro kriminalistické vyšetřování spáchaných trestných činů. Kamerový systém je také viditelným odstrašujícím prostředkem pro nebezpečné řidiče a další dopravní přestupky.

Do budoucna se plánuje rozšíření systému v závislosti na dostupných dotacích a možnostech města. Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav také plánuje investovat do systému Wisenet Wave, aby dále zlepšil mobilní konektivitu pro výjezdové jednotky v terénu.