Accident-and-Incident-Solution-banner-1920x700px-2023

Společnost Hanwha Vision nabízí snadno nasaditelné a cenově dostupné řešení

Automatická detekce incidentů na okraji

Naše řešení automatické detekce incidentů je aplikace běžící na okraji, která je k dispozici v dvouspektrálních termokamerách Hanwha Vision s vysokým rozlišením.
Řešení AID dokáže spolehlivě detekovat incidenty a události v plynulosti dopravy v rámci kritické dopravní infrastruktury jako jsou silnice, dálnice, tunely a křižovatky.
AID na okraji vygeneruje upozornění, jakmile nastane dopravní událost, a poskytuje rovněž spolehlivé údaje o plynulosti dopravy.
Veškeré informace jsou pak poskytovány prostřednictvím intuitivního webového uživatelského rozhraní pro snadnou dostupnost.

6411 HT - TNM Bi-spectrum web banner adapts_web

Ideální pro sledování provozu

Kamery jsou disponují funkcí vysoce přesné detekce a klasifikace objektů na základě hlubokého učení.
Detekce objektů pomocí umělé inteligence snižuje počet falešných poplachů a poskytuje operátorům spolehlivý zdroj událostí.
Přesná klasifikace objektů přitom zvyšuje efektivitu práce tím, že maximálně zefektivňuje forenzní vyhledávání.
Kamery dokáží identifikovat konkrétní vozidla a poznávací značky, přičemž ignorují irelevantní pohyb, jako jsou větrem ohýbané stromy a zvířata.

K dispozici na dvouspektrálních termokamerách

TNM brochure thermal enhanced traffic AI solution 수정_traffic jam

Přesná detekce objektů pomocí umělé inteligence

Dvouspektrální kamery s umělou inteligencí jsou ideální pro monitorování dopravy s přesnou detekcí a klasifikací objektů pomocí umělé inteligence, včetně osob, vozidel (osobních/nákladních vozidel/autobusů/kol/motocyklů) a registračních značek.

Inteligentní analýza

Inteligentní analýza videozáznamů provozu uvnitř kamer zahrnuje:

  • Odstavené vozidlo
  • Špatný směr
  • Detekce dopravních zácp
  • Počítání vozidel
TNM brochure thermal enhanced traffic AI solution 수정_stopped vehicle
Automatic-Incident-wave

Integrace VMS

*Metadata jsou k dispozici díky doplňku Hanwha Vision AI Plug-in, který nepodléhá licenci

Serverová AID s centrální správou (partner A2 Technology)

a2-logo

a2 Technology

a2 Technology vyvíjí nejmodernější technologie v rámci vize chytrých měst, což je koncept budoucnosti, který má zlepšit kvalitu života občanů prostřednictvím prosperujících a bezpečnějších měst.

Tyto technologie jsou integrovány do kamer Hanwha Vision a poskytují zákazníkům inteligentní analýzu videa.

Navštivte stránky a2 Technology zde.

Systém automatické detekce incidentů a2-VCA

Systém automatické detekce incidentů a2-VCA je serverové řešení analýzy videa v oblasti bezpečnosti dopravy. Dokáže spolehlivě a okamžitě detekovat incidenty a události v plynulosti provozu v rámci kritické infrastruktury jako jsou silnice, dálnice a tunely tím, že zpracovává živý obraz pořízený kamerami v reálném čase, a varuje operátory prostřednictvím zvukových a vizuálních alarmů.

Řešení poskytuje přehledný výčet událostí, živé přenosy z videostěny, jakož i statistiky, které nabízejí další přehled o vzorcích událostí, typech vozidel a jejich počtech.

Systém automatické detekce incidentů a2-VCA lze propojit se systémy třetích stran, jako jsou systémy správy budov, pomocí architektury řídicího systému SCADA.

Systém centrální správy a2-Backoffice navíc monitoruje a spravuje několik tunelů. Uživatelé mohou z jediného rozhraní sledovat různé tunely.

Central_management_system
accurate_solution

Přesné řešení

Díky pokročilé umělé inteligenci a analytice nabízejí funkce detekce a klasifikace objektů vysokou úroveň přesnosti.

Všechny detekční a analytické modely jsou trénovány na originálních souborech dat získaných ze skutečných aplikačních bodů.

Webové rozhraní ovládacího panelu

Ovládací panel, který lze použít k místnímu i vzdálenému přístupu k systému.

• Živé kamery a alarmy
• Vyhledávání a filtrování alarmů
• Grafické vyjádření statistik
• Stažení protokolů
• Řízení přístupových práv uživatelů
• Stav kamery

Web_Dashboard_Interface

Sprinx – vážený partner společnosti Hanwha Vision

Technologické partnerství

Společnost Sprinx, italský nezávislý dodavatel softwaru, je váženým partnerem společnosti Hanwha Vision. Společnost Sprinx se specializuje na vývoj a poskytování softwarových platforem pro inteligentní video monitoring v oblasti mobility a dopravy.

Společnost Sprinx, která vznikla v roce 2009, si vybudovala vedoucí pozici na trhu. Díky svému internímu oddělení výzkumu a vývoje je společnost Sprinx schopna poskytovat řešení pro inteligentní monitorování pohybu osob a vozidel.

Navštivte stránky společnosti Sprinx zde

sprinx_logo
traffix-ai

Aplikace Traffix.ai

Softwarové řešení pro automatickou detekci incidentů a sběr dopravních dat pro cyhtřejší a bezpečnější mobilitu. Kromě toho aplikace traffix.ai shromažďuje a analyzuje statistické údaje o toku vozidel, které operátorům a dalším zúčastněným stranám poskytují přehled o rozložení a složení dopravy.

Mezi kompatibilní kamery patří: PNB-A6001, PNV-A6081R, PND-A6081RF, PND-A6081RV, PNO-A6081R, PNB-A9001, PNV-A9081R, PND-A9081RF, PND-A9081RV, PNO-A9081R.

Co.exist

co.exist založené na umělé inteligenci a využívající výkonné neuronové sítě je řešení společnosti Sprinx určeným k analýze kombinované mobility ve městech, logistice, dopravě a veřejném sektoru.

co.exist dokáže analyzovat toky videa v reálném čase, sledovat objekty ve scéně, rychle identifikovat anomálie a shromažďovat statistické údaje týkající se pohybu osob a vozidel.

Na základě v praxi ověřené analýzy videa je co.exist schopno poskytnout důležité poznatky, které mohou různé zúčastněné strany využít ke zlepšení mobility a zároveň ke zvýšení efektivity služeb a minimalizaci dopadu na životní prostředí.

coexis

Accident & Incident Detection

Get in touch to upgrade your business