5 HLAVNÍCH TRENDŮ SPOLEČNOSTI HANWHA TECHWIN V OBLASTI VIDEO DOHLEDU PRO ROK 2023

Společnost Hanwha Techwin přináší přehled 5 hlavních trendů v oblasti video dohledu pro rok 2023 se zaměřením na nejmodernější technologie, včetně umělé inteligence, výpočetní techniky na okraji a konvergence internetu věcí. Vysvětluje také, proč bude kybernetická bezpečnost a odpovědné využívání technologií stále důležitější.

1. Využití umělé inteligence se vyvíjí

Tradiční videoaplikace dosud využívaly umělou inteligenci ke snížení počtu falešných poplachů a k forenznímu vyhledávání videa na základě atributů objektů.

Umělá inteligence zaměřená na metadata se však stala běžnou záležitostí. Koncoví uživatelé nyní hledají přepracované informace, jako jsou statistiky typu vozidla v daném časovém období nebo pohlaví a věk zákazníků podle různých hodin – spíše než metadata, která pouze agregují údaje o vozidle, pohlaví nebo věku.

Uživatelé totiž mohou získat větší přehled a činit lepší obchodní rozhodnutí díky přímému přístupu ke svým informacím a jejich správě. Jinými slovy, informace se stávají nejcennějšími, když má uživatel možnost tato data využívat co nejefektivněji a pro něj relevantním způsobem.

To vysvětluje snahu odvětví umožnit efektivní správu obrovského množství metadat shromážděných umělou inteligencí. Popularita přístrojových panelů a sestav, které shromažďují metadata UI a prezentují tato data jako poznatky vybízející k rozhodnutí koncového uživatele, poroste.

Společnost Hanwha Techwin zase pracuje na poskytování cenných informací koncovému uživateli prostřednictvím systému Wise BI (Business Intelligence) a představuje řešení přizpůsobená potřebám různých odvětví.

 

2. Jednotné řešení s on-premise a cloudem

S tím, jak se cloudové služby stávají běžnějšími, roste i počet jejich poskytovatelů. Uživatelé nyní mohou snadno integrovat zařízení a systémy pomocí cloudové služby a nemusí často kupovat další servery a síťovou infrastrukturu.

Mnoho organizací však, ať už z důvodu skupinové bezpečnostní politiky, stavu sítě nebo rozpočtu, dává přednost konvenčním on-premise řešením s vyhrazenými servery a softwarem.

V roce 2023 lze očekávat nárůst tzv. hybridních systémů, které kombinují lokální technologie a cloud. Uživatelé se mohou rozhodnout pro kombinaci on-premise a cloudových řešení – první z nich zajistí kontrolu přímo na místě, zatímco cloud zajistí spolehlivé zálohování kritických dat.

Za tímto účelem nabízí společnost Hanwha Techwin dvě řešení: Wisenet Wave VMS (on-premise) a Wave Sync (cloudová služba). Druhá jmenovaná služba umožňuje vzdálený přístup, správu a údržbu tisíců lokálních systémů.

3. Nové možnosti s Edge AI

Technologie umělé inteligence založená na rozhraní se stala mezi uživateli oblíbenou pro svou schopnost pomáhat detekovat a klasifikovat objekty. Nyní je obohacena o technologii NPU (Neural Processing Unit). Ta spočívá v použití polovodiče AI, který se dokáže samostatně učit a současně zpracovávat video, zvuk, text nebo obrázky napodobováním způsobu fungování lidského mozku. V aplikaci videa rozšiřuje NPU okrajové funkce AI o funkce, jako je analýza chování a detekce abnormálního chování.

Kromě toho je díky NPU možné, aby uživatelé trénovali algoritmy AI přímo podle vlastních kritérií. Společnost Hanwha Techwin brzy uvede na trh systém Wise Detector, který lze naučit klasifikovat ty typy objektů, které uživatele nejvíce zajímají, ať už se jedná o nákupní vozíky, určitý typ vozidla nebo například událost.

4. Konvergující technologie

Běžná řešení fyzické bezpečnosti, jako je video dohled, kontrola přístupu nebo detekce narušení, se rozšiřují díky integraci se zařízeními IoT (internet věcí), umělou inteligencí a cloudem. Například snímač s podporou IoT, který detekuje kouř, teplotu, vlhkost nebo pohyb, může být integrován se zabezpečovacím systémem s umělou inteligencí, který po analýze v cloudu poskytne nové poznatky.

Společnost Hanwha Techwin se také chystá postupně rozšiřovat svá řešení kombinací umělé inteligence, internetu věcí a cloudu s technologií vidění. Kdysi se bezpečnostní řešení zaměřovala na monitorování videa shromažďováním videodat a informací o alarmových událostech a umožňovala ukládání a vyhledávání videozáznamů. V budoucnu budou různá data shromažďována senzory a kamerami IoT a analyzována pomocí AI na okraji s využitím analýzy minulých vzorců a porovnání současné situace, což pomůže předvídat budoucí události i předcházet incidentům.

5. ‚Nulová důvěra v kybernetickou bezpečnost

Je třeba zvýšit povědomí o kybernetické bezpečnosti, protože se rozšiřují nové obchodní modely a řešení prostřednictvím technologické integrace s umělou inteligencí, cloudem a internetem věcí. Společnost Hanwha Techwin se již více než 30 let zaměřuje na videodohled a s tím, jak IP video začalo představovat významné hrozby, neustále zdůrazňuje význam kybernetické bezpečnosti.

Například její specializovaný tým S-CERT (Security Computer Emergency Response Team) neustále provádí bezpečnostní testy, aby zajistil, že jeho řešení budou plně chráněna před novými a vznikajícími hrozbami. Kromě toho společnost Hanwha Techwin získala oficiální certifikace, jako jsou UL CAP, FIPS a TTA, aby mohla řídit zabezpečení svých produktů podle nejvyšších standardů.

V poslední době se jako nový trend v oblasti kybernetické bezpečnosti objevuje „nulová důvěra“. Nulová důvěra znamená, že každé jednotlivé zařízení a aplikace, které jsou v síti propojeny, prošly kvalifikačním procesem za předpokladu, že mezi těmito zařízeními a aplikacemi neexistuje automatické právo na „důvěru“. Společnost Hanwha Techwin plánuje pokračovat v revizi a modernizaci řešení z pohledu „nulové důvěry“ a zajistit například soulad se systémem Secure by Default.

Význam kybernetické bezpečnosti nelze přeceňovat, zejména proto, že práce provedená společností Hanwha Techwin v celé Evropě ukazuje, že odpovědné a etické používání technologií je pro koncové uživatele velkým problémem.

Výzkum zadaný společností Hanwha Techwin, který má být představen na začátku roku 2023, ukazuje, jak důležité je pro koncové uživatele odpovědné používání videotechnologií a proč hledají výrobce, kteří kladou důraz na odpovědné používání, kybernetickou bezpečnost a etické aspekty. Na základě toho se zdá, že rok 2023 bude vzrušující!